bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja dotycząca załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej

06.11.2020

 W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia koronawirusem, bardzo proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów osobistych z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klonowej.
Bardzo proszę o załatwianie wszystkich spraw urzędowych w sposób elektroniczny (email, fax) lub telefonicznie. Wizyta osobista w urzędzie powinna być ostatecznością. Przed przyjściem do ośrodka proszę omówić sprawę telefonicznie z pracownikiem merytorycznym i ewentualnie umówić się na wizytę aby osobisty kontakt był naprawdę ograniczony do minimum.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa (maseczki, przyłbice) w przestrzeni publicznej – także na terenie Ośrodka. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie płynem odkażającym, należy zachować dystans 1,5-2 m od innych interesantów, przebywać w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka.
Pracownicy:
1. Pracownicy socjalni – biuro nr 9
a. Ewelina Odya
b. Olbińska Bożena
2. Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start- biuro nr 20
a. Balcerzak Wanda
3. Kierownik – biuro nr 8
a. Ewa Kędzia
Dane kontaktowe do Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej tel. 43 820 84 93 lub 43 820 84 85 fax. 43 820 84 76 , email: gops@klonowa.pl
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres email na składanym wniosku. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie sprawy będą załatwiane w terminie.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Obecnie Ośrodek pozostaje otwarty dla Interesantów. Apeluję, aby wszyscy klienci Ośrodka ograniczyli wizyty do absolutnie niezbędnych.

Opublikował: Marcin Świtała
Publikacja dnia: 06.11.2020

Dokument oglądany razy: 74
« inne aktualności