bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZARZĄDZENIE NR 8/2021 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLONOWEJ Z DNIA 24 listopada 2021 r.

24.11.2021

w sprawie: ustalenia godzin pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej i zmiany w Regulaminie Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej

 Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 104, 1041-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustalam następujące godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej:
1) w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.30
2) w środy w godz. 8.30-16.30
§ 2.
Ustalone godziny w paragrafie 1 są jednocześnie godzinami otwarcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej.

§ 3.
W Regulaminie Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej, dokonuję następujących zmian:
§ 14 Regulamin ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1) Ośrodek czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.30 – 15.30
2) W środy Ośrodek jest czynny w godzinach 8.30 – 16.30.

§ 4.
1. Zobowiązuje do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich pracowników Ośrodka.
2. Podaje się do publicznej wiadomości informacje o zmianie godzin otwarcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej poprzez umieszczenie informacji na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.

Opublikował: Marcin Świtała
Publikacja dnia: 24.11.2021

Dokument oglądany razy: 715
« inne aktualności